Η Εταιρεία

logo_chibro Η Εταιρεία

Η εταιρία Chibro ιδρύθηκε το 1946 και ανέπτυξε τις δικές της δραστηριότητες με την παραγωγή θερμόμετρων και οργάνων μέτρησης και κατόπιν την εμπορία θερμο-υδραυλικών προϊόντων για το βιομηχανικό και οικοδομικό τομέα.

Η εμπειρία και επιδεξιότητα που αποκτήθηκαν μέσα στα πολλά χρόνια δραστηριότητας επέτρεψε στη Chibro να εφαρμόσει επακολούθως τις ίδιες τεχνολογίες στη ναυπηγική. Ο νέος τομέας δραστηριοτήτων αναπτύχθηκε με μεγάλη επιτυχία και επέτρεψε στη Chibro να καταχωρήσει στο πελατολόγιό της τα κύρια ναυπηγεία της Ιταλίας.

Η Ρακορ Ελλάς αντιπροσωπεύει την Chibro στις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

Σωλήνες Pressfitting

Σωλήνες Steckdrain

Σωλήνες Cunipress

Περάσματα Hermetic

chibro  4chibro 2chibro 3chibro

 

Posted in Chibro - Ilta inox.