ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΥΠΟΥ “REHOBOT”

Τα υδραυλικά συστήματα τύπου “REHOBOT” είναι αποτελέσματα μιας επιμελημένης σχεδίασης η οποία συνδυάζει την μοντέρνα τεχνολογία με την πολύ καλή εργονομία. Οι αντλίες “REHOBOT” αποτελούν  την καλύτερη επιλογή για ,μια επαγγελματική χρήση, υδραυλικής χειραντλίας καθώς και πνευματοϋδραυλικής ή  ηλεκτρoϋδραυλικής ή μηχανοϋδραυλικής αντλίας. Οι υδραυλικοί κύλινδροι τύπου  “REHOBOT” έχουν σχεδιαστεί για οποιανδήποτε εφαρμογή στις πιο δύσκολες συνθήκες ή δυσμενές περιβάλλον. Το εύρος χρήσης των κυλίνδρων “REHOBOT” είναι πολύ εκτεταμένο καλύπτοντας κάθε εφαρμογή σε έλξη, ώθηση ή ανύψωση. Η  “REHOBOT” διαθέτει επίσης κοίλους υδραυλικούς κυλίνδρους, μονής ή διπλής ενέργειας, οι οποίοι είναι κατάλληλοι, τόσο για έλξη όσο και για ώθηση.

Posted in Rehobot.