Σωλήνες υψηλής πιέσεως λαδιού (μαρκούτσια)
Η “ΡΑΚΟΡ ΕΛΛΑΣ” διαθέτει όλων των τύπων τα βιδωτά άκρα
Σωλήνες Μπεκ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Υ.Π ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Pressfitting System Σωλήνες & εξαρτήματα Ιnox 316 L - Copper - Galvanized
Tέλος οι κολλημένες σωλήνες με ηλεκτροκόλληση, ασημοκόλληση, τικ, αργκόν κτλ.
STECKDRAIN Σωλήνες & Εξαρτήματα Inox 304 & 316L
Για δίκτυα Gravity or Vacuum & Grey Water
Hermetic Penetration (ανοξείδωτο πέρασμα νέας γενιάς) A60 - A0
The ILTA/CHIMBRO HERMETIC system of penetration haw successfully passed the Standard fire Test for A-60 and A) stipulated by the IMO 754 (18) Resolution and a hydrostatic pressure test under a head water column head greater than 100 meters.

Ιστορικό της “ΡΑΚΟΡ ΕΛΛΑΣ”

Η “ΡΑΚΟΡ ΕΛΛΑΣ” είναι μια προσωπική επιχείρηση, δραστηριοποιημένη στην Ελληνική Αγορά και κυρίως στην Ναυτιλία, από το 1994.
Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της ως άνω επιχείρησης, ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1982 και ως το 1994 εργάσθηκε σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες στην Πειραιά. Οι επαγγελματικές του ανησυχίες σε συνδυασμό με την αμείωτη εργατικότητα του, του επέτρεψαν να εξελιχθεί σε έναν έμπειρο υπέρ εργολάβο, αναλαμβάνοντας τις πλέον εξειδικευμένες κατασκευές και εφαρμογές επί των πλοίων. Μετά από πολυετή αναζήτηση και πειραματισμό σε καινοτόμες τεχνικές κυρίως σε συστήματα Υ.Π (Υψηλής Πιέσεως) ήτοι Υδραυλικά και πιστοποιημένες σωλήνες έγχυσης πετρελαίου Υ.Π (Υψηλής Πιέσεως) οι οποίες ως γνωστόν έλειπαν από την Ελληνική Αγορά,δημιουργήθηκε η “ΡΑΚΟΡ ΕΛΛΑΣ”, η οποία δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Μελέτη και κατασκευή σωλήνων Υ.Π (Υψηλής Πιέσεως) πετρελαίου διπλού τοιχώματος καθώς και των εύκαμπτων σωλήνων και δεξαμενής διαρροών για κάθε τύπο μηχανής, σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του κατασκευαστού και με την πιστοποίηση των Lloyds.

2. Κατασκευή παντός τύπου εύκαμπτου σωλήνα για μεσαία και υψηλή πίεση, με ενσωματωμένα τα κατάλληλα βιδωτά άκρα σύνδεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

3. Κατασκευή παντός τύπου, υλικού και μεγέθους, βιδωτού συνδέσμου, σύμφωνα με σχέδιο ή δείγμα.

Β. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Σωλήνες και εξαρτήματα ταχείας σύνδεσης τύπου Pressfitting της “ILTA INOX” (CHIBRO) σε γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο 316L για γλυκό νερό ή χαλκό-νικέλιο για θάλασσα ή άλλα διαβρωτικά υλικά. Οι εν λόγω σωλήνες διατίθενται σε διαμέτρους από 15 έως 108mm και είναι κατάλληλες για δίκτυα ζεστού νερού ή θερμαντικά στοιχεία με θερμοκρασία λειτουργίας έως 120 c και πίεση εξαρτώμενη από την διάμετρο της σωλήνας, από 16 έως 120 bar.

2. Περάσματα σωλήνων τύπου “HERMETIC”, για διέλευση σωλήνων μέσω υδατοστεγών ή πυροστεγών τοιχωμάτων (Α60) ή μέσω τοιχωμάτων δεξαμενών πετρελαίου χωρίς την ανάγκη καθαρισμού (Gas free) της δεξαμενής. Τα εν λόγω περάσματα, έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από το Standard Fire Test, σύμφωνα με το κανονισμό Α754(18)του ΙΜΟ και έχουν δοκιμαστεί σε στήλη υδροστατικής πίεσης άνω των 100 MWC.

3. Ανοξείδωτες σωλήνες κατάλληλες για δίκτυα βαρύτητας ή κενού έως -0,96 ba, σε διαμέτρους από 40 έως 200mm  τύπου “STECKDRAIN” με κουμπωτά εξαρτήματα, στεγανοποιούμενα  εσωτερικά με Neoprene ή Viton ή Silicon.

4. Ανοξείδωτα επιστόμια πιέσεως για δίκτυα θάλασσας λαδιού και πετρελαίου καθώς και αντικραδασμικούς συνδέσμους.

5. Ενδείκτες θερμοκρασίας πιέσεως ή κενού παντός τύπου.

6. Υδραυλικές αντλίες τύπου “REHOBOT”, χειροκίνητες και ηλεκτροκίνητες με πίεση λειτουργίας έως 2500 bar καθώς και υδραυλικούς κυλίνδρους  σε μεγάλο εύρος φορτίου και διαδρομής εμβόλου.

7. Έυκαμπτοι  θερμοπλαστικοί σωλήνες Υ.Π και ταχυσύνδεσμοι (Quick Coupling) για πίεση λειτουργίας 2650 bar και θραύσης 6550 bar για ειδικές εφαρμογές, π.χ για υδραυλικούς γρύλους εξάρμοσης και άρμοσης πωμάτων, εδράνων κλπ μηχανών.

8. Εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων τύπου “ERMETO” κατάλληλα κυρίως για υδραυλικά συστήματα και Ηeating Coils.