ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΥΠΟΥ “REHOBOT”

Τα υδραυλικά συστήματα τύπου “REHOBOT” είναι αποτελέσματα μιας επιμελημένης σχεδίασης η οποία συνδυάζει την μοντέρνα τεχνολογία με την πολύ καλή εργονομία.

Οι αντλίες “REHOBOT” αποτελούν  την καλύτερη επιλογή για ,μια επαγγελματική χρήση, υδραυλικής χειραντλίας καθώς και πνευματοϋδραυλικής ή  ηλεκτρoϋδραυλικής ή μηχανοϋδραυλικής αντλίας.Οι υδραυλικοί κύλινδροι τύπου  “REHOBOT” έχουν σχεδιαστεί για οποιανδήποτε εφαρμογή στις πιο δύσκολες συνθήκες ή δυσμενές περιβάλλον. Το εύρος χρήσης των κυλίνδρων “REHOBOT” είναι πολύ εκτεταμένο καλύπτοντας κάθε εφαρμογή σε έλξη, ώθηση ή ανύψωση.

Η  “REHOBOT” διαθέτει επίσης κοίλους υδραυλικούς κυλίνδρους, μονής ή διπλής ενέργειας, οι οποίοι είναι κατάλληλοι, τόσο για έλξη όσο και για ώθηση.

"REHOBOT"

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

https://rakorhellas.gr/wp-content/uploads/2021/10/pumps.jpg

Αντλίες – Pumps

REHOBOT pumps have a functional design to withstand rough handling in harsh environments. The use can be found in many different applications & industries. The pumps can be used with all hydraulic tools and cylinders in the REHOBOT’s product range.

REHOBOT pumps are used worldwide and every possible environment. Some examples can be found within the engineering,automotive,mining and petrochemical industries.

https://rakorhellas.gr/wp-content/uploads/2021/10/cylindres.jpg

Κύλινδροι – Cylindres

REHOBOT’s cylinders are designed to withstand rough handling in harsh enviroments. Their use are highly varied. The cylinders can be used wherever there is something which needs to be pulled, pushed or lifted.

REHOBOT’s cylinders are used worldwide and in all possible enviroments. Some examples can be found within the engineering, automotive, mining and petrochemical industries.The standard range of products is rich with cylinders of different strokes and capacity. We also provide a wide range of accessories extending the use of the cylinders.

https://rakorhellas.gr/wp-content/uploads/2021/10/accessories.jpg

Αξεσουάρ – Accessories

Chains, hydraulic oil, extension tubes, quick couplings, valves, pressure heads, manifold blocks, hydraulic hoses,cylinders adptors.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σας απορία!